header

Erfgoed Wezembeek-Oppem vzwHet verleden geeft de sleutel tot de toekomst

 Maatschappelijke zetel: Beekstraat 172
1970 Wezembeek-Oppem
info@erfgoedwezembeek-oppem.be
Secretariaat: Bosweg 33
1970 Wezembeek-Oppem
secretaris@erfgoedwezembeek-oppem.be

Erfgoed Wezembeek-Oppem vzw  is een vereniging,  bestaande uit een tiental vrijwilligers, die als doel heeft het erfgoed van de gemeente Wezembeek-Oppem veilig te stellen en te bewaren.  Dit doet ze zowel op cultureel, landschappelijk, als bouwkundig vlak.
Onderzoek naar de geschiedenis van onze gemeente en het sensibiliseren van de bevolking ter bescherming van het gemeentelijk en familiaal erfgoed, behoort tevens tot haar doelstellingen

Onze vereniging verzamelt informatie, documenten, foto’s,  films  en allerlei materiaal aangaande onze gemeente.  Deze worden geklasseerd, gearchiveerd en veilig opgeborgen.  Foto’s en documenten die wij mogen ontlenen, worden gescand en aan onze collectie toegevoegd.  De originele documenten worden terugbezorgd aan de eigenaars.
Ons beeldarchief (foto’s, plannen, schetsen, landkaarten, enz…) bevat momenteel meer dan 10.000 bestanden.

Binnen de vereniging, werken we het ganse jaar door aan het op touw zetten van een jaarlijkse tentoonstelling.  Op die manier kunnen we onze verzameling erfgoedmateriaal tonen aan de bevolking.
In MemoriamMet diepe droefheid vernemen we het overlijden van Raymond Van Campenhout. Raymond was een man met vele talenten en werkend lid binnen onze vereniging. Hij was een goede en discrete man die een grote leemte nalaat. We zullen vaak terugdenken aan de vriendschap die we met hem deelden. Onze gedachten gaan uit naar de familie. Met onze oprechte deelneming.